informatie

Wat is Webhosting?

Wanneer u een domeinnaam geregistreerd heeft, kunt u aan deze naam een WEB-site koppelen. Wanneer Internetgebruikers uw domeinnaam invoeren in een WEB-browser zien zij de informatie, foto’s en bestanden die bij deze site horen. Om deze bestanden zichtbaar te maken dienen deze op een WEB-server geplaatst te worden die 24 uur zonder problemen on-line is. WebReus biedt u die mogelijkheid. Op eenvoudige en goedkope wijze kunt u de gewenste informatie op de WEB-server plaatsen zodat zij toegankelijk is voor iedereen! Of het om productinformatie gaat, familiefoto’s of bijvoorbeeld uw hobby. Niets is onmogelijk.Wat is Domeinregistratie?

Door gebruik te maken van een domeinnaam bent u eenvoudig te bereiken via het Internet. U kunt het vergelijken met uw postcode/huisnummer combinatie; is deze bekend bij vrienden of kennissen kunt u post van over de hele wereld verwachten. Een domeinnaam is altijd uniek. Naast een naam wordt er ook een extensie (toplevel) aan vastgekoppeld. Deze extensies geven vaak aan uit welk land (.nl, .be,.de) de betreffende WEB-site komt, of dat het een commercieel bedrijf of organisatie is (.com, .org,.net). Bij WebReus kunt u eenvoudig en snel uw gewenste domeinnaam vastleggen. De gekozen domeinnaam kunt u vervolgens koppelen aan uw WEB-site of E-mail pakket. Reuze handig!

  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners
  • partners